Casa la cheie
Sicasãu
Servicii
Atracþii
Galerie
Cerere de ofertã
Carte de oaspeþi
Contact
Film de prezentare
Sicasãu

 ªicasãu este situat la 15 de km de Zetea ºi este accesibilã pe drumul care duce spre Gheorgheni.
Peisajul este pictoresc, departe de zgomotul monden, înconjurat de brãdet, strãbãtut de ºuvoi de apã mineralã.

Satul se situeazã la 850 m deasupra nivelului mãrii, în valea pârâului ªicasãu, la poalele munþii Harghita, pe lângã drumul care leagã oraºele Odorheiu-Secuiesc, Gheorgheni.

Satul s-a format de-alungul pârâului ªicasãu odatã cu roirea secuilor din Zetea. Aºezarea izolatã, asemãnãtoare cu un cãtun, în zilele noastre este mai degrabã o bazã de recreaþie.
În 2003 a avut 45 de locatari permanenþi. Trecãtoarea ªicasãu este situat la o înãlþime de 1000 m ºi se mai numeºte culmea Liban. Aici se aflã mai degrabã casele gheorghenilor.
Pârâul ªicasãu izvoreºte în apropierea trecãtorii ºi se întâlneºte la bazinul de acumulare cu râul Târnava Mare.

Locul a fost folosit ca spaþiu de filmare când au scenarizat romanul lui Tamasi Aron intitulat „ Abel, în codrul secular". La poalele munþii Harghita, în cadrul relaxant ºi pictoresc într-adevãr putem avea parte de liniºtea, odihna ºi pacea pe care autorul îl descrie în romanul sãu.

 
© 2010 kulcsoshazak.ro programed by Lokopi Web