Casa la cheie
Sicasãu
Servicii
Atracþii
Galerie
Cerere de ofertã
Carte de oaspeþi
Contact
Film de prezentare
Atracþii


Odorheiu Secuiesc , Bãile Szejke (mormântul lui Orbán Balázs ), Lupeni (casa pãrinteascã lui Tamási Áron ºi mormânt), Corund (ceramicã) – Praid (salina), Sovata (Lacul Ursu) 75 km


Salina din Praid

Sovata ( Lacul Ursului)

Casa parinteasca Tamasi Aron

Orasul Odorheiu Secuiesc

Brãdeºti, Bãile Homorod (izvoarele de apã mineralã), Miercurea Ciuc, Siculen (monumentul secuilor omorâþi în anul 1764), Ghiorgheni, Lãzarea (castelul lui Lazar), Lacul Roºu, Cheile Bicazului

Brãdeºti Satu Mare (proþile secuieºti),Miercurea Ciuc ªumuleu (pelerinaj religios), Ghimeº (vechi hotar unguresc, castelul lui Rákóczi)

 Csobogó Kulcsosházak,Brãdeºti, Miercurea Ciuc, Bãile Tuºnad,Lacul Sfânta Ana, Mlaºtina de turbã Mohos, Piatra Niergeº (monumentul de la 1848), (Muzeul breslelor) 161 km

Csobogó Kulcsosházak, Odorheiu Secuiesc, Mãrtiniº, Velea Homorodului Mare, Pãdurea Bogata, Braºov (Biserica Neagrã), Sinaia (castelul Peleº) ºi/ori Bran (castelul Dracula). 158 km

 Csobogó Kulcsosházak,Odorheiu Secuiesc (Cetatea Secuilor, capela lui Isus), Lutiþa (monumentul adunarea sucilor de la 1848), Cristurul Secuiesc (pomul lui Petõfi), Albeºti (monumentul lui Petõfi), Sighiºoara (castel medieval) 75km

Odorheiu Secuiesc, Vânãtori, Rupea, Fãgãraº (cetate), Transfãgãreºeanu ( Lacul glaciar Bâlea) 178 km

Excursiile se pot face cu ghid! (Plata prin negociere.)
  Sperãm cã oferta noastrã vã este convenabilã, pentru a fi musafir la casa cheie Csobogó! 
© 2010 kulcsoshazak.ro programed by Lokopi Web